دستاوردها
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1082
  • تاريخ: 16 اسفند 1391

انجمن حکمت

از آنجایی که مجموعه کانون دانش پژوهان نخبه، رسالت خود را تربیت نیروهای متعهد انقلابی می داند فلذا چند صباحی است در پی آن است که با استخدام طرح های مختلف، قدم های خویش را در این مسیر حساس محکم تر کند .چرا که امر تربیت از جمله مقوله هایی است که اکتساب نتیجه در آن ، خود موضوعیت داشته و چنین نیست که ما تنها به انجام مختصر اعمالی اکتفا کرده و در عین حال داعیه دار تربیت هم باشیم .بلکه لحظه به لحظه بایستی به اصلاح جریان تربیتی پرداخت تا نیل به اهداف برایمان امکان پذیر باشد.
ادبیات دینی اسلام هم خاصتا در بحث امر به معروف و نهی از منکر که از مهم ترین مصادیق تربیت است موید این مساله می باشد و تاکید فراوانی روی اتخاذ طریق احسن برای وصول به بهترین هدف دارد و از این روست که رب حکیم در قرآن کریم با این چنین آیه ای پیامبر را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید: " ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعضه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن" . این بدین معناست که : ای رسول ما در مسیر اصلاح امت ، حکیمانه عمل کن و موعضه ای حسنه به کار ببر و در امر مجادله ، به بهترین نوع از آن توسل بجوی .
آری رسالت یک مربی این است که بتواند سعادت را برای متربی رقم بزند اما این حاصل نمی شود مگر با استمداد از احسن طرق .
آنچه که امروز در مجامع تربیتی مسئله ای قابل نقد می باشد این است که بسیاری از آنها مجاهده چندانی در اصلاح روش های تربیتی خویش به خرج نمی دهند و در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که به حداقل هایی در عرصه تربیت اکتفا شده که این امر نه تنها اهداف بلند تربیت اسلامی را دست نایافتنی می سازد بلکه توان بالایی هم از مربیان ما می گیرد . در این میان نبود یک سیر محکم و مستمر از بزرگ ترین کم کاری هایی است که در تشکل های تربیتی عیان است.
در این بیان مراد از سیر ،آن جریان مطالعاتی است که قادر باشد نظام فکری مجموعه های تربیتی را رقم بزند تا این مجموعه ها بتوانند با تمرکز هر چه بیشتر به امر تربیت بپردازند چرا که حقأ نسبت سیر فکری در یک مجموعه به افکار اعضای آن حکایت نخ تسبیح است به دانه های آن. و طبعا بدون این نظام ، تجمیع افکار ، حول یک محور معلوم ،امری است دست نیافتنی. و عدم تمرکز و تجمیع افکار هم به معنای وجود سر گردانی در شاکله مجموعه ها و استهلاک تدریجی انرژی اعضای آنهاست . و ای بسا تداوم این نقص موجب اضمحلال انگیزه های بالای مربیان در امر تربیت شود. چرا که این تشتت فکری منتهی به اختلافات جدی در عرصه عمل و به تبع آن ایجاد از هم گسیختگی در امور اجرایی مجموعه های تربیتی خواهد شد . با این مقدمه می توان به این نتیجه رسید که راهکار برون رفت از چنین معضلاتی ، چیزی نسیت جز اتکاء به یک جریان مطالعاتی مستحکم و مطمئنی که مورد تأیید بزرگان بوده و مشتمل بر اکثر ویژگی هایی که ما در این مسیر بدان نیازمندیم باشد .
از جمله جریان های فکری که در تاریخ انقلاب ما خوش می درخشد و جایگاهی رفیع را در میان صاحبان اندیشه به خود اختصاص داده جریان فکری علامه شهید، مرتضی مطهری است . و از این جهت که مجموعه کانون دانش پژوهان نخبه این جریان فکری را نسبت به دیگر مشابهات، اکمل می داند؛ تصمیم بر آن گرفت تا از زلال اندیشه این شهید بزرگوار بیش از پیش و متناسب با سیری معلوم بهره مند شود. امید است که این حرکت قدمی مستحکم باشد در راه رسیدن به اهداف عالیه اسلام و انقلاب باشد.
در انتهای کلام شایسته است که از دانشگاه امام صادق(ع) به دلیل ارائه طرحی دقیق که ما هم از آن استمداد جستیم ، تشکر لازم را به عمل آوریم.

موضوعات: تربیت, تربیتی, حکمت, انجمن, افکار, فکر, رسالت, کانون, پژوهان, مطالعه, اسلام, سیر, مطالعاتی, انقلاب, اندیشه