دستاوردها
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 602
 • تاريخ: 19 اسفند 1391

کمیسیون تربیتی

وظایف:
1. اتاق فکر
پیشنهاد سیاست‌ها و اهداف کلان تربیتی به مسئول کانون ها
پیشنهاد نقشه راه تربیتی
بررسی نقاط ضعف و قوت تربیتی کانون ها
شناخت و بررسی تهدیدها و فرصت‌های پیش روی کانون در حوزه‌های تربیتی
پیشنهاد ساختار و روش بهینه برای نیل به چشم انداز تربیتی کانون

2. نظارت و ارزیابی
نظارت بر کلیه فعالیت‌های معاونت تربیتی کانون‌ها، و بررسی روند تربیتی مجموعه اعم از دانش‌آموزان و دانشجویان.
مسئول کل کانون‌ها موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از کلیه فعالیت‌های تربیتی زیرمجموعه خود را به این کمیسیون ارائه دهد .

3. تایید محتوا و طرح ها
کمیسیون تربیتی موظف است تطابق نقشه راه تربیتی ارائه شده توسط مسئول کل کانون ها را با چشم انداز ترسیم شده توسط شورای سیاست گذاری بنیاد بررسی نماید.
کمیسیون تربیتی وظیفه بررسی تطابق برنامه تربیتی دوره‌ای کانون را با نقشه راه تربیتی به عهده دارد.
این کمیسیون مرجع بررسی کلیه طرح‌های نو ارائه شده توسط اعضای کانون می‌باشد.

4. معرفی و تایید معاونت تربیتی کل
این کمیسیون وظیفه دارد صلاحیت علمی معاونت پیشنهادی از سوی مسئول کل کانون‌ها را بررسی نماید.
همچنین می‌تواند به درخواست مسئول کل کانون‌ها اسامی افراد صلاحیت دار برای تصدی معاونت تربيتي کل را پبشنهاد نماید.

5. حل اختلاف و مشاوره
این کمیسیون محل بررسی کلیه‌ی انتقادهای کلان در حوزه تربیتی و حل اختلافات پیش آمده در این زمینه می باشد.
ارائه‌ی مشاوره تربیتی به دانشجویان نیز از وظایف این کمیسیون می باشد.

6. سایر وظایف
این کمیسیون موظف است به صورت سالانه گزارشی از فعالیت‌های خود به مجمع عمومی کانون و روحانی بنیاد ارائه دهد.
کمیسیون موظف است آیین نامه داخلی خود را تصویب کند.

موضوعات: تربیتی, کمیسیون, کانون, بررسی, مسئول, معاونت, وظایف, کانون‌, مشاوره

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 552
 • تاريخ: 19 اسفند 1391

کمیسیون علمی

کمیسیون علمی متشکل از 5 نفر، هر 2 سال یکبار با رای مستقیم اعضای مجمع کانون دانش پژوهان نخبه تعیین می شود (ساز و کار انتخاب در آیین نامه شورای تشخیص توضیح داده می شود)
تبصره: در صورت محدود بودن داوطلبین، کمسیون تا 3 نفر هم قابلیت تشکیل دارد.

وظایف:
1.اتاق فکر
پیشنهاد سیاست‌ها و اهداف کلان علمی به مسئول کانون ها
پیشنهاد نقشه راه علمی
بررسی نقاط ضعف و قوت علمی کانون‌ها
شناخت و بررسی تهدید‌ها و فرصت‌های پیش روی کانون در حوزه‌های علمی
پیشنهاد ساختار و روش بهینه برای نیل به چشم انداز علمی کانون

2. نظارت و ارزیابی
نظارت بر کلیه فعالیت‌های معاونت علمی کانون‌ها، و بررسی روند علمی مجموعه اعم از دانش آموزان و دانشجویان.
مسئول کل کانون‌ها موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از کلیه فعالیت‌های علمی زیرمجموعه خود را به این کمیسیون ارائه دهد.

تایید محتوا و طرح ها
کمیسیون علمی موظف است تطابق نقشه راه علمی ارائه شده توسط مسئول کل کانون‌ها را با چشم‌انداز ترسیم شده توسط شورای سیاست گذاری بنیاد بررسی نماید.
کمیسیون علمی وظیفه بررسی تطابق برنامه علمی دوره‌ای کانون را با نقشه‌ی راه علمی به عهده دارد.
این کمیسیون مرجع بررسی کلیه‌ی طرح‌های نو ارائه شده توسط اعضای کانون می باشد.

معرفی و تایید معاونت علمی کل
این کمیسیون وظیفه دارد صلاحیت علمی معاونت پیشنهادی از سوی مسئول کل کانون‌ها را بررسی نماید.
همچنین می تواند به درخواست مسئول کل کانون‌ها اسامی افراد صلاحیت‌دار برای تصدی معاونت علمی کل را پیشنهاد نماید.

حل اختلاف و مشاوره
این کمیسیون محل بررسی کلیه‌ی انتقادهای کلان در حوزه‌ی علمی و حل اختلافات پیش آمده در این زمینه می‌باشد.
ارائه مشاوره علمی به جمع دانش آموزی و دانشجویی نیز از وظایف این کمیسیون می باشد.

سایر وظایف
این کمیسیون موظف است به صورت سالانه گزارشی از فعالیت‌های خود به مجمع عمومی کانون و روحانی بنیاد ارائه دهد.
کمیسیون موظف است آیین نامه داخلی خود را تصویب کند.

موضوعات: کمیسیون, مسئول, کانون‌, معاونت, پیشنهاد, مشاوره, علمی, کمیسیون علمی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 638
 • تاريخ: 19 اسفند 1391

معاونت تربیتی

مسئول برنامه‎ریزی و اجرای کلیه‌ی امور تربیتی در جهت رشد و تعالی همه جانبه‌ی اعضای مجموعه و تحقق بخشیدن به سیاست‎ها و نقشه راه تربیتی کانون.
نحوة انتخاب و عزل معاونت تربيتي کل: انتخاب ايشان با پیشنهاد مسئول کل کانون‌ها و تأييد كميسيون مربوطه و يا پيشنهاد كميسيون مربوطه و تأييد مسئول كل كانون‌ها صورت مي پذيرد و در صورت عدم تایید، فرد دیگری معرفی شده و این روند تا تعیین معاونت صورت می‌پذیرد و همچنین عزل ايشان توسط مسئول کل کانون‌ها صورت می‌گیرد.

موضوعات: مسئول, تربیتی, معاونت, کانون, برگزاری, کانون‌ها, كميسيون, كانون‌ها, تربيتي, آموزش, می‌گیرد, وظایف, عمومی, انقلابی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 762
 • تاريخ: 16 اسفند 1391

معاونت مالی

مسئول برنامه ریزی و اجرای کلیه امور مالی در جهت حمایت و پشتیبانی از سایر بخش های کانون و تحقق بخشیدن به سیاست ها و اهداف مصوب در شورای راهبردی .
...

موضوعات: مالی, معاونت, امور مالی, شورای, کانون, راهبردی, مسئول, مدیریت, مبالغ, هماهنگی, حق عضویت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 775
 • تاريخ: 16 اسفند 1391

معاونت اجرایی

مسئول برنامه ریزی و اجرای کلیه امور اجرائی و پشتیبانی در جهت تحقق بخشیدن به سیاست ها و اهداف مصوب در شورای راهبردی کانون.
...

موضوعات: اموال, معاونت, شورای, نظارت, معاونت, اجرایی, پشتیبانی, مسئولیت اجرایی, نگهداری, کانون, راهبردی, مسئول اجرایی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 811
 • تاريخ: 16 اسفند 1391

معاونت آموزشی

مسئول برنامه ریزی و اجرای کلیه امور آموزشی در جهت تحقق بخشیدن به سیاست ها و اهداف مصوب در شورای راهبردی کانون.
در ادامه بخوانید:

موضوعات: آموزش, آموزشی, معاونت, برنامه, کانون, اهداف, راهبردی, مهارت, مسئول, المپیاد, علمی, دانش آموزان, تحصیلی, معاونت, معاون

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 698
 • تاريخ: 16 اسفند 1391

معاونت فرهنگی

مسئول برنامه‎ریزی و اجرای کلیه امور فرهنگی در جهت ارتقای فضای معنوی و ارزشی در مجموعه و تحقق بخشیدن به سیاست‎ها و اهداف مصوب در شورای راهبردی کانون.
وظایف:
1- تهیه برنامه جامع فرهنگی
2- تهیه تقویم سالانه فرهنگی و ارائه گزارش عملکرد
3- برگزاری هیئت ها (اعم از هیئات هفتگی و مناسبتی)
4- برگزاری جلسات اخلاق
5- نشر فرهنگ مطالعه
6- تبلیغات مؤثر پیرامون برخی کلید واژه های ارزشی( شهادت، ولایت، نظم، ....) به صورت مستمر و هنرمندانه
7- برگزاری راهپیمایی و نماز جمعه
8- برگزاری نماز جماعت کانون ها
9- برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری
10- برگزاری همایش ها
11- برگزاری برنامه‎های ورزشی
12- نظارت بر اداره ارگان های فرهنگی نظیر کتابخانه، تابلو، نشریه و...
13- اداره کتابخانه مرکزی کانون
14- تشکیل و اداره واحد خیریه کانون
15- نظارت بر معاونت های فرهنگی شعبات به عنوان بازوی فرهنگی کل در منطقه و جهت دهی و همسو نمودن معاونت شعبه در مسیر اهداف و برنامه های معاونت کل

موضوعات: معاونت, فرهنگی, کانون, معاونت, مسئول فرهنگی, برنامه‎ریزی, مسئول, نشریه, تابلو, هیئت, فرهنگ

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 705
 • تاريخ: 16 اسفند 1391

معاونت اردویی

معاونت اردوییکانون دانش پژوهان نخبه در جهت اهداف تربیتی خود و برای ایجاد انس بیشتر دانش پژوهان با کانون و همچنین الگوسازی محسوس از زندگی جهادی به برگزاری اردوهایی با عناوین زیر در طول سال می پردازد:
...

موضوعات: مسئول, فرهنگی, اردویی, کانون, برنامه, معاونت, هماهنگی, اردو, جنوب, شمال, کوه, معاونت, تفریح, دوره