دستاوردها
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 680
  • تاريخ: 6 شهریور 1392

دو سير مطالعاتي برای آثار شهید مطهري

دو سير مطالعاتي برای آثار شهید مطهري
مقام معظم رهبری(دامت برکاته):
«اگر کسى فقط آثار ایشان را از اول تا آخر با دقت بخواند، کافى است که او را به یک سطح راقى از معارف عمیق اسلامى برساند.»
در ادامه مطلب 2 سیر مطالعه برای کتب شهید مطهری آمده است...

موضوعات: استاد, مطهری, سیر, سیر کتاب خوانی, کتاب, کتب شهید, مرتضی مطهری

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 975
  • تاريخ: 16 اسفند 1391

انجمن حکمت

از آنجایی که مجموعه کانون دانش پژوهان نخبه، رسالت خود را تربیت نیروهای متعهد انقلابی می داند فلذا چند صباحی است در پی آن است که با استخدام طرح های مختلف، قدم های خویش را در این مسیر حساس محکم تر کند .چرا که امر تربیت از جمله مقوله هایی است که اکتساب نتیجه در آن ، خود موضوعیت داشته و چنین نیست که ما تنها به انجام مختصر اعمالی اکتفا کرده و در عین حال داعیه دار تربیت هم باشیم .بلکه لحظه به لحظه بایستی به اصلاح جریان تربیتی پرداخت تا نیل به اهداف برایمان امکان پذیر باشد.
...

موضوعات: تربیت, تربیتی, حکمت, انجمن, افکار, فکر, رسالت, کانون, پژوهان, مطالعه, اسلام, سیر, مطالعاتی, انقلاب, اندیشه