دستاوردها
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 728
  • تاريخ: 30 مرداد 1392

نقطه ی رهایی(نشریه ی اردو جنوب)

نشریه ی نقطه ی رهایی اردوی جنوب90
نقطه ی رهایی(نشریه ی اردو جنوب)

موضوعات: جنوب

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1669
  • تاريخ: 14 تیر 1392

اردو جنوب

ششمین سالی بود که شهدا ما را مهمان سفره تحویل سالشان می کردند، امسال همگی مهمان سفره مادرمان حضرت زهرا بودیم اما فرقش با سال های پیش سفره هایی خصوصی بود که ما را به مهمانی فراخواندند.

موضوعات: مهمان, گلزار, اردو جنوب, شهدای, خصوصی, تحویل, مهمانی, اردو, جنوب, یکتا

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 705
  • تاريخ: 16 اسفند 1391

معاونت اردویی

معاونت اردوییکانون دانش پژوهان نخبه در جهت اهداف تربیتی خود و برای ایجاد انس بیشتر دانش پژوهان با کانون و همچنین الگوسازی محسوس از زندگی جهادی به برگزاری اردوهایی با عناوین زیر در طول سال می پردازد:
...

موضوعات: مسئول, فرهنگی, اردویی, کانون, برنامه, معاونت, هماهنگی, اردو, جنوب, شمال, کوه, معاونت, تفریح, دوره