دستاوردها
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 762
  • تاريخ: 16 اسفند 1391

معاونت مالی

مسئول برنامه ریزی و اجرای کلیه امور مالی در جهت حمایت و پشتیبانی از سایر بخش های کانون و تحقق بخشیدن به سیاست ها و اهداف مصوب در شورای راهبردی .
...

موضوعات: مالی, معاونت, امور مالی, شورای, کانون, راهبردی, مسئول, مدیریت, مبالغ, هماهنگی, حق عضویت

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 775
  • تاريخ: 16 اسفند 1391

معاونت اجرایی

مسئول برنامه ریزی و اجرای کلیه امور اجرائی و پشتیبانی در جهت تحقق بخشیدن به سیاست ها و اهداف مصوب در شورای راهبردی کانون.
...

موضوعات: اموال, معاونت, شورای, نظارت, معاونت, اجرایی, پشتیبانی, مسئولیت اجرایی, نگهداری, کانون, راهبردی, مسئول اجرایی