دستاوردها
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 688
  • تاريخ: 2 فروردین 1392

مسئول کانون

مسئول کانون‌ها
تعریف: عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و مدیریت در کانون دانش پژوهان نخبه ...

وظایف:
1- حفظ و نظارت بر جهت گیری‌های ولایی و انقلابی در همه امور
2- تدوین و ترسیم جهت گیری‌های کلی کانون (با توجه به راهی که کانون پیموده و باید طی کند) و پیشنهاد آن به شورای سیاستگذاری بنیاد
3- مطالعه و تفکر اصولی و عمیق در موضوعات و مسائل مختلفی که در راه بازگشت به اسلام ناب و احیای هویت انقلابی نیازمندیم
4- حل و فصل شبهات و مسائل كانون و یا چاره‌اندیشی برای رفع آن
5- دمیدن روحیه جهادی و انقلابی در مجموعه
6- ایجاد وحدت و همدلی در میان نیروها
7- مسئولیت تحقق امر تعليم و تربیت در همه‌ی شئون کانون
8- نظارت جدی بر فعالیت‌ها
9- ارائه‌ی طرح و برنامه‌های جدیدی که در آنها ارزشها احیا می‌شود و اتحاد و اشتیاق به پیمودن راه انقلاب فزونی می‌گیرد
10- نمایندگی حقوقی کانون در مراجع رسمی و نهاد‌ها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
11- برگزاری و اداره جلسات شورای راهبردی
12- معرفی مسئولین معاونت‌های تربیتی و علمی به کمیسیون‌های مرتبط و یا تأیید فرد پیشنهادی کمیسیون و انتخاب معاونت‌های مالی و اجرایی
13- انتخاب مسئولین هر یک از شعب و نمایندگی‌های کانون
14- عزل و نصب مسئول دوره‎ها و تعیین نفرات دوره‎ها
15- سازماندهی نیروهای انسانی در کلیه معاونت‌ها و شعب مختلف کانون
تبصره: تعيين وظايف هر يك از اعضاي شعبه به عهده مسئول شعبه مي باشد به استثناي مسئول دوره‌ها

16- پیشنهاد تشکیل شعب و نمایندگی‌ها به مسئول بنیاد
17- نگهداری دارائی اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر کانون
18- تهیه و تدوین برنامه و بودجه کانون و اخذ تصویب شورای راهبردی و ارائه به مسئول بنیاد جهت تأیید
19- ارائه‌ی ترازنامه و گزارش ساليانه به مجمع عمومي كانون
20- تهیه‌ی پیش نویس آیین نامه‌های مورد لزوم، جهت بررسی و تصویب در شورای راهبردی
21- رایزنی‌های محلی و کشوری و تعامل با مسئولین
22- تشکیل واحد بسیج و تعیین مسئول آن
23- تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی و خاص با تأیید مسئول بنیاد
تبصره 1: شرایط بحرانی و خاص، شامل آن دسته از مسائل و پیش‎آمدهايي است كه راه حل آن در قوانین پیش بینی نشده است.
تبصره 2: مسئول کل کانون‎ها در صورت لزوم می‎تواند برخی از وظایف را به شخص قائم مقام یا به اشخاصی که دارای شرایط مزبور تحت بندهای 1 تا 7 خصوصیات اعضای مجمع عمومی می‎باشند، واگذار نماید.

موضوعات: مسئول, مسئول کانون, راهبرد, تصمیم‌, مدیریت