دستاوردها
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 968
  • تاريخ: 6 شهریور 1392

اردوی همدان کانون های مناطق 14 ، 19 و 20

اردوی همدان کانون های مناطق 14 ، 19 و 20
کانون های مناطق 14 ، 19 و 20 در تاریخ 26 مرداد ماه به اردوی همدان رفتند. اردویی تفریحی ، سیاحتی با حواشی دلنشین
عکس های این اردو در ادامه ...

موضوعات: سیاحتی, تفریحی, اردوی, همدان, کانون

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 602
  • تاريخ: 19 اسفند 1391

کمیسیون تربیتی

وظایف:
1. اتاق فکر
پیشنهاد سیاست‌ها و اهداف کلان تربیتی به مسئول کانون ها
پیشنهاد نقشه راه تربیتی
بررسی نقاط ضعف و قوت تربیتی کانون ها
شناخت و بررسی تهدیدها و فرصت‌های پیش روی کانون در حوزه‌های تربیتی
پیشنهاد ساختار و روش بهینه برای نیل به چشم انداز تربیتی کانون

2. نظارت و ارزیابی
نظارت بر کلیه فعالیت‌های معاونت تربیتی کانون‌ها، و بررسی روند تربیتی مجموعه اعم از دانش‌آموزان و دانشجویان.
مسئول کل کانون‌ها موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از کلیه فعالیت‌های تربیتی زیرمجموعه خود را به این کمیسیون ارائه دهد .

3. تایید محتوا و طرح ها
کمیسیون تربیتی موظف است تطابق نقشه راه تربیتی ارائه شده توسط مسئول کل کانون ها را با چشم انداز ترسیم شده توسط شورای سیاست گذاری بنیاد بررسی نماید.
کمیسیون تربیتی وظیفه بررسی تطابق برنامه تربیتی دوره‌ای کانون را با نقشه راه تربیتی به عهده دارد.
این کمیسیون مرجع بررسی کلیه طرح‌های نو ارائه شده توسط اعضای کانون می‌باشد.

4. معرفی و تایید معاونت تربیتی کل
این کمیسیون وظیفه دارد صلاحیت علمی معاونت پیشنهادی از سوی مسئول کل کانون‌ها را بررسی نماید.
همچنین می‌تواند به درخواست مسئول کل کانون‌ها اسامی افراد صلاحیت دار برای تصدی معاونت تربيتي کل را پبشنهاد نماید.

5. حل اختلاف و مشاوره
این کمیسیون محل بررسی کلیه‌ی انتقادهای کلان در حوزه تربیتی و حل اختلافات پیش آمده در این زمینه می باشد.
ارائه‌ی مشاوره تربیتی به دانشجویان نیز از وظایف این کمیسیون می باشد.

6. سایر وظایف
این کمیسیون موظف است به صورت سالانه گزارشی از فعالیت‌های خود به مجمع عمومی کانون و روحانی بنیاد ارائه دهد.
کمیسیون موظف است آیین نامه داخلی خود را تصویب کند.

موضوعات: تربیتی, کمیسیون, کانون, بررسی, مسئول, معاونت, وظایف, کانون‌, مشاوره

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 552
  • تاريخ: 19 اسفند 1391

کمیسیون علمی

کمیسیون علمی متشکل از 5 نفر، هر 2 سال یکبار با رای مستقیم اعضای مجمع کانون دانش پژوهان نخبه تعیین می شود (ساز و کار انتخاب در آیین نامه شورای تشخیص توضیح داده می شود)
تبصره: در صورت محدود بودن داوطلبین، کمسیون تا 3 نفر هم قابلیت تشکیل دارد.

وظایف:
1.اتاق فکر
پیشنهاد سیاست‌ها و اهداف کلان علمی به مسئول کانون ها
پیشنهاد نقشه راه علمی
بررسی نقاط ضعف و قوت علمی کانون‌ها
شناخت و بررسی تهدید‌ها و فرصت‌های پیش روی کانون در حوزه‌های علمی
پیشنهاد ساختار و روش بهینه برای نیل به چشم انداز علمی کانون

2. نظارت و ارزیابی
نظارت بر کلیه فعالیت‌های معاونت علمی کانون‌ها، و بررسی روند علمی مجموعه اعم از دانش آموزان و دانشجویان.
مسئول کل کانون‌ها موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از کلیه فعالیت‌های علمی زیرمجموعه خود را به این کمیسیون ارائه دهد.

تایید محتوا و طرح ها
کمیسیون علمی موظف است تطابق نقشه راه علمی ارائه شده توسط مسئول کل کانون‌ها را با چشم‌انداز ترسیم شده توسط شورای سیاست گذاری بنیاد بررسی نماید.
کمیسیون علمی وظیفه بررسی تطابق برنامه علمی دوره‌ای کانون را با نقشه‌ی راه علمی به عهده دارد.
این کمیسیون مرجع بررسی کلیه‌ی طرح‌های نو ارائه شده توسط اعضای کانون می باشد.

معرفی و تایید معاونت علمی کل
این کمیسیون وظیفه دارد صلاحیت علمی معاونت پیشنهادی از سوی مسئول کل کانون‌ها را بررسی نماید.
همچنین می تواند به درخواست مسئول کل کانون‌ها اسامی افراد صلاحیت‌دار برای تصدی معاونت علمی کل را پیشنهاد نماید.

حل اختلاف و مشاوره
این کمیسیون محل بررسی کلیه‌ی انتقادهای کلان در حوزه‌ی علمی و حل اختلافات پیش آمده در این زمینه می‌باشد.
ارائه مشاوره علمی به جمع دانش آموزی و دانشجویی نیز از وظایف این کمیسیون می باشد.

سایر وظایف
این کمیسیون موظف است به صورت سالانه گزارشی از فعالیت‌های خود به مجمع عمومی کانون و روحانی بنیاد ارائه دهد.
کمیسیون موظف است آیین نامه داخلی خود را تصویب کند.

موضوعات: کمیسیون, مسئول, کانون‌, معاونت, پیشنهاد, مشاوره, علمی, کمیسیون علمی