دستاوردها
کانون دانش پژوهان نخبه » افتخارات » ارائه نظام نامۀ تربیتی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1724
  • تاريخ: 30 اسفند 1391

ارائه نظام نامۀ تربیتی

اولین ویرایش نظام نامۀ تربیتی کانون دانش پژوهان نخبه به شکل نموداری در تاریخ 22 بهمن ماه سال 91 در همایش کانون های کادرساز کل کشور ارائه شد و این نمودارها متناسب با ایام دهۀ مبارک فجر طراحی شده است که در ادامه مشاهده می فرمایید...

ارائه نظام نامۀ تربیتی

ارائه نظام نامۀ تربیتی

ارائه نظام نامۀ تربیتی

ارائه نظام نامۀ تربیتی

ارائه نظام نامۀ تربیتی

ارائه نظام نامۀ تربیتی

ارائه نظام نامۀ تربیتی