دستاوردها
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 670
  • تاريخ: 29 اسفند 1391

سیر برنامه های به تفکیک مقاطع تحصیلی

در ادامه مطلب برنامه تحصیلی دانش آموزان به تفکیک پایه های تحصیلی و به تفصیل آمده است...

موضوعات: کانون, دوران, دبیرستان, راهنمایی, ابتدایی

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1194
  • تاريخ: 16 اسفند 1391

دوران دبیرستان در کانون

1) تابستان سوم راهنمایی به اول دبیرستان
1-1) تعیین مسئول دوره دانش آموزان اول دبیرستان
مسئول کانون متصدی گزینش مسئول دوره برای ادامه در دوران راهنمایی نیز خواهد بود. که باتوجه به علاقه، انگیزه و توانایی خودِ افراد و با توجه به عملکرد مسئول دوره در سوم راهنمایی تعیین می شود.
شرح اجمالی وظایف مسئول دوره:
...

موضوعات: برنامه, برگزار, اردوی, دبیرستان, تحصیلی, مسئول, مهارتهای, کانون, آموزش, مطالعه, مدرسه, راهنمایی

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1049
  • تاريخ: 16 اسفند 1391

دوران راهنمایی در کانون

1) تابستان ششم دبستان به اول راهنمایی

1-1) تعیین مسئول دوره دانش آموزان اول راهنمایی
مسئول آموزش مسئول دوره ها متصدی گزینش مسئول دوره برای ادامه در دوران راهنمایی نیز خواهد بود. که باتوجه به علاقه، انگیزه و توانایی خودافراد تعیین می شود.
شرح وظایف:
...

موضوعات: برنامه, راهنمایی, آموزش, اردوی, مقطع, تحصیلی, کانون, اولیا, مسئول, فوتبال, آزمون, خانواده, ششم, قرآن, مدرسه, کلاس, حفظ

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1071
  • تاريخ: 16 اسفند 1391

ششم ابتدایی در کانون

1) تابستان پنجم به ششم دبستان
1-1) تعیین پشتیبان دانش آموزان ششم دبستان
نفرات موردنیاز برای کار مسئول دورگی از بین دانشجویان سال اولی با توجه به نظرات مسئولین آنها و علاقه، انگیزه و توانایی خودِ افراد تعیین می شود.
...

موضوعات: آزمون, برنامه, اولیا, دانش آموزان, مصاحبه, کانون, ششم, دبستان, ابتدایی, مسئولین, کلاسها, آزمونهای, پشتیبانان, فعالیت, تیزهوشان, جذب, پنجم