دستاوردها
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 2286
  • تاريخ: 16 اسفند 1391

المپیادهای علمی

المپیاد از بخش های مهم کار علمی، در دوران دبیرستان اعضای کانون است. این بخش با نگاه و رویکرد ذیل به آموزش و پرورش اعضای مجموعه همت می گمارد.
پرداختن جدی به علوم پایه به عنوان ضروری ترین نیاز در بسترسازی علمی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. که امید است با شکستن مرز دانش در این حوزه حرکت علمی جامعه شتاب مضاعف بگیرد. علوم پایه مثل گنجینه است که علوم کاربردی از صندوق و سرمایه ی آن استفاده می کند به همین جهت رشد علوم کاربردی در گرو رشد علوم پایه است. المپیاد به منزله بستر مناسب برای شناسایی وتقویت و هدایت دانش پژوهان به عرصه ی علوم پایه است. علاوه بر این المپیاد به لحاظ آموزشی موجب پویایی و شکوفایی ذهنی و تقویت قدرت فکر و ابتکار در دانش پژوهان می شود که این پرورش فکری آنها رادر حوزه های دیگر غیر از المپیاد، نیز کمک می کند .
باید تاکید کرد که المپیاد یک مانور علمی برای ایجاد آمادگی در عرصه دانشجویی است. کسب مدال المپیاد نقطه پایان برای دانش پژوهان نیست بلکه نقطه آغاز در عرصه علم آموزی است. دانشگاه ها نیازمند افرادی هستند که گرده زیر بار کار علمی سخت دهند و در کار تحصیل و تحقیق نیروی جوانی خود را صرف کنند. که این مهم نیازمند روحیه تلاش مضاعف است که می توان بذر آن را در دوران المپیاد در مزرعه دل و ذهن دانش پژوهان پاشید.
همچنین دوران المپیاد بهترین زمان برای ایجاد روحیه ی علمی در میان دانش پژوهان است. منظور ا ز روحیه علمی، روحیه ی کنجکاوی و جستجوگری همراه با تلاش خستگی ناپذیر در جهت یافتن و کشف حقیقت است. زندگی فردی که روحیه علمی در اوست با زندگی فردی که با علم بیگانه است، بسیار متفاوت است. کسی که روحیه ی علمی دارد خواهد فهمید که در این حیات و در این آفرینش قوانین و ترتیب و نظمی است. که اگر آن نظم و ترتیب را پیدا کند، کار خود و جامعه را بهتر پیش خواهد برد.

باید دانست که برای تولید علم علاوه بر قدرت علمی نیازمند جرات علمی نیز هستیم. جرأت و قدرت علمی هم حاصل نمی شود مگر با تلاش فزاینده و کار علمی مداوم. تا هم با یادگیری علم، قدرت علمی بدست آوریم و هم با ورود به مسائل عمیق علمی ترس و واهمه‎ای از آن ها و ابهت آن ها در دل ها نماند. المپیاد باید برنامه هایش این جرات را در بین دانش پژوهان ایجاد کند. این اعتماد به نفس موجب رسیدن به قله تولید علم می گردد. البته ناگفته نماند که موفقیت های دانش پژوهان در عرصه المپیاد های کشوری و جهانی نیز اعتماد به نفس آنها را افزایش می دهد.
ودر پایان نباید فراموش کرد که داشتن انگیزه و جهت گیری صحیح در کسب علم مهمتر از کسب آن است. علم همانند چاقویی است که می تواند به دست جراح موجب نجات انسان شود و یا به دست قاتلی برای کشتن انسان بکار رود. مسئولین المپیاد باید به تبیین این موضوع در بین دانش پژوهان بپردازند وآنها را با انگیزه های صحیح در کسب علم پرورش دهند.

موضوعات: المپیاد, پژوهان, پرورش, علمی, دانش آموز, مدال, برنامه, دبیرستان, کشوری, جهانی